PORTAL NIPPOBRASIL OnLine - 13 ANOS
Fale conosco: adm@nippo.com.br   
    Horário de Brasília: Quarta-feira, 22 de maio de 2024 - 11h57
Destaques: Curso de JaponêsCulináriaHoróscopoAgendaInício    
História e Mestres
Pétalas ao vento
Haicai dos leitores

Resultados e premiações dos Concursos

Nos bastidores do Haicai Brasileiro
Taigi

yane ni neru
nushi nashi neko ya
haru no ame
Tradução:
Um gato sem dono / Dormindo sobre o telhado — / Chuva de primavera.

hakikeru ga
tsui ni wa hakazu
ochiba kana
Tradução:
Varria o chão / Até que não dei mais conta -- / Estas folhas secas.

tobu hotaru
are to iwan mo
hitori kana
Tradução:
Passa um vagalume. / Quando vou dizer “Veja”, / Me encontro sozinho.

sore-zore no
hoshi arawaruru
samusa kana
Tradução:
Todas as estrelas / Surgindo, / Ah, o frio!

tobu hotaru
are to iwan mo
hitori kana
Tradução:
Passa um vagalume. / Quando vou dizer “Veja!”, / Me encontro sozinho.

hige ni tsuku
meshi sae omoezu
neko no koi
Tradução:
Nem se lembra / Do arroz grudado ao bigode- / Gato enamorado.

inu o utsu
ishi no sate nashi
fuyu no tsuki
Tradução:
Nem mesmo uma pedra / Para atirar no cachorro-- / Lua de inverno.

História do Haicai
Arakida Moritake (1473–1549)
Hattori Ransetsu (1654–1707)
Hattori Tohô (1657–1730)
Hirose Izen (?-1711)
Hori Bakusui (1718–1783)
Ihara Saikaku (1642-1693)
Ikenishi Gonsui (1650–1722)
Imbe Rotsû (1649–1738)
Inoue Shirô (1742-1812)
Kaga no Chiyoni (1703–1775)
Kagami Shikô (1665–1731)
Katô Kyôtai (1732–1792)
Kawai Chigetsu (? – 1708)
Kawai Sora (1649–1710)
Kaya Shirao (1738-1791)
Kitamura Kigin (1624-1705)
Kobayashi Issa 1 (1763-1827)
Kobayashi Issa 2 (1763-1827)
Konishi Raizan (1654-1716)
Kuroyanagi Shôha (1727-1771)
Matsue Shigeyori (1602–1680)
Matsunaga Teitoku (1571–1653)
Matsuo Bashô 1 (1644-1694)
Matsuo Bashô 2 (1644-1694)
Miura Chora (1729-1780)
Morikawa Kyoriku (1656-1715)
Mukai Kyorai (1651–1704)
Naitô Jôsô (1662–1704)
Natsume Seibi (1749-1816)
Nishiyama Sôin (1605-1682)
Nonoguchi Ryûho (1595–1669)
Nozawa Bonchô (?–1714)
Ochi Etsujin (1656-?)
Ôshima Ryôta (1716–1787)
Shiba Sonome (1664-1726)
Shida Yaba (1663-1740)
Sugiyama Sampû (1647-1732)
Suzuki Michihiko (1757-1819)
Tachibana Hokushi (?-1718)
Takai Kitô (1741-1789)
Takakuwa Rankô (1726-1798)
Takarai Kikaku (1661–1707)
Takebe Sôchô (1761-1814)
Tan Taigi (1709–1771)
Uejima Onitsura (1661–1738)
Yasuhara Teishitsu (1610-1673)
Yamazaki Sôkan (? - 1539)
Yosa Buson 1 (1716–1783)
Yosa Buson 2 (1716–1783)
Yosa Buson 3 (1716–1783)
  © Copyright 1992-2010 - Jornal Nippo-Brasil - Todos os direitos reservados - www.nippo.com.br